Odoo

Funkcjonalność

Funkcjonalność

Odoo oferuje bogate możliwości pogrupowane w kilkadziesiąt modułów.

System jest wielojęzyczny z lokalizacjami dla krajów z całego świata.

Elastyczność

Elastyczność

Modyfikacja i dostosowywanie do specyficznych potrzeb użytkownika jest niezwykle proste. Moduł Studio umożliwia personalizację systemu bez znajomości  zasad programowania.

Stabilność i zaufanie

Stabilność i zaufanie

Ergonomia i funkcjonalność systemu powoduje że zyskuje on coraz więcej użytkowników. Na świecie korzysta z niego ponad 3 mln osób z kilkudziesięciu tysięcy firm.

Cel

System Odoo jest kontynuacją projektu TinyERP i OpenERP -  jest rozwijalny od 2005 roku.
Obecnie jest dostępny w dwóch wersjach:
- community – bezpłatna, z ograniczoną funkcjonalnością,
- enterprise – z pełną funkcjonalnością, ze świadczeniem usług serwisowych producenta, w opcji instalacji w chmurze publicznej, chmurze prywatnej (oddo.sh) i u klienta (on-premise).

Nasze idee są spójne z celami twórców Odoo:
- opensource – otwarty kod,
- ergonomia i intuicyjność obsługi,
- szybkość działania,
- skalowalność – od małych do dużych przedsiębiorstw, od kilku do tysięcy użytkowników.

Priorytetem naszej działalności jest zadowolenie klienta z wdrożenia systemu, który realnie wspomaga prowadzenie biznesu i umożliwia jego rozwój.

Cechy
Jest to system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem i obsługę całości działalności biznesowej.

Odoo zawiera pakiet modułów systemów klasy  ERP:
- Finanse,
- Sprzedaż,
- Produkcja i planowanie,
- Projekty,
- Obsługa magazynów,
- Zakupy.

Ale także oferuje w swoim zakresie moduły CRM , DMS, e-commerce wraz z obsługą POS – punktu sprzedaży.

Aktualna wersja Odoo oferuje 45 standardowych modułów oraz setki modułów firm trzecich na Odoo Apps.
Co oferujemy

- pośrednictwo w doborze i zakupie modułów
- analizę i wdrożenie
- integrację z innymi systemami (w tym także z oferowanymi przez nas jak np. Workflow i BI)
- dostosowywanie systemu do specyficznych wymagań klienta
- serwis i wsparcie w użytkowaniu


Trilab Workflow

Silnik Workflow

Silnik Workflow

System dostarcza parameryzowalny moduł do budowy procesu workflow, który współpracuje z modułem zarządzana uprawnieniami dostępu do poszczególnych transakcji i funkcji.

Ergonomia i intuicyjność

Ergonomia i intuicyjność

Interfejs użytkownika w aspekcie zakresu i układu danych może być dowolnie dostosowywany do potrzeb klienta.

Wydajność

Wydajność

Nowoczesna technologia budowy zapewnia wysoką wydajność systemu oraz możliwości skalowania do rosnących potrzeb i liczby użytkowników.

Cel
W opracowywaniu Trilab Workflow przyświecały nam 3 podstawowe cele:

- wysoka ergonomia użytkowania zapewniająca szybką  obsługę aplikacji,
- możliwości szybkiego i intuicyjnego modelowania procesu bez znajomości specjalistycznych metodyk,
- nowoczesna technologia z otwartym kodem aplikacji, który może być zmieniany przez klienta.


System Trilab Workflow jest dojrzałym rozwiązaniem oferującym także repozytorium dokumentów, podmoduł zadań współbieżnych, moduł zarządzania uprawnieniami (w tym dostępu do poziomu pojedynczego dokumentu, transakcji).

Cechy 
System zawiera gotowe moduły obsługujące procesy:

- eFaktura,
- obieg wydatków pracowniczych i delegacji,
- zlecenia fakturowania,
- umowy sprzedaży,
- zlecenia płatności,
- wnioski zakupowe,
- przegląd aktywów.

Do każdego każdego i wdrożenia podchodzimy indywidualnie dostosowując gotowe procesy lub budując nowe.

Trilab Workflow jest dostosowany do obsługi wielu spółek na jednej instalacji (dlatego idealnie spełnia wymogi stawiane przez Centra Usług, Grupy Kapitałowe, Biura Rachunkowe).

System udostępnia wielojęzyczny interfejs użytkownika.

Co oferujemy
- analizę procesów, ich zamodelowanie oraz, jeżeli jest taka potrzeba, optymalizację
- instalację w wariancie on-premise lub w naszej chmurze,
- wdrożenie gotowych procesów wraz ich dostosowaniem
- budowę nowych procesów
- integrację z systemami zewnętrznymi
- szkolenia
- utrzymanie

Raportowanie Business Intelligence

Ergonomia i intuicyjność

Ergonomia i intuicyjność

Narzędzie jest niezwykle proste w obsłudze i nie wymaga od użytkownika wiedzy informatycznej.
Dostępne jest przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia czy systemu (Windows, Mac OS X, Linux, Android).

Wszystko co musi być w BI

Wszystko co musi być w BI

Metabase dostarcza to co jest niezbędne w systemach klasy Business Intelligence - raporty z możliwością prezentacji danych zapewniających drążenie drill-down, pulpity menedżerskie a także alerty przypominające.

Opensource

Opensource

Metabase jest systemem z otwartym kodem rozwijanym przez dynamiczną firmę, wokół której zostało zbudowane społeczeństwo entuzjastów.

Cel

Informacja jest jednym z filarów sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wiele systemów dziedzinowych zawiera mechanizmy raportujące, ale tylko system klasy BI – Business Intelligence -  umożliwia  prezentację danych w jednorodnym układzie i  właściwą ich dystrybucję wśród zainteresowanych odbiorców.

Mamy doświadczenia z wieloma komercyjnymi systemami (np. SAP BusinessObjects, Microsoft PowerBI, Oracle OBI, ClickView), możemy służyć pomocą w ich wdrożeniu jednakże, konsekwentnie z naszą polityką maksymalizacji wykorzystania opencource w biznesie, stosujemy  i wdrażamy Metabase.

Cechy
Matabase wychodzi naprzeciw potrzebom użytkownikom oferując między innymi funkcjonalności:

- analizy/zapytania,

- pulpity menedżerskie (dashboards),

- alerty mailowe (pulse).

Metabase bez problemu łączy się z różnymi bazami danych/usługami jak PostgreSql, SQL Server, Oracle, MySQL, MongoDB, Druid, H2, Presto, Amazon Redshift, BigQuery, Crate czy Snowflake.
Co oferujemy

- instalację (on-premise lub usługę na naszej chmurze)
- analizę potrzeb
- budowę modelu danych – świata obiektów
- budowę analiz i raportów
- szkolenia


Outsourcing księgowy

Indywidualne pojejście

Indywidualne podejście

Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Do kontaktów zapewniamy dedykowaną osobę. Zapewniamy wiele kanałów komunikacji: telefonicznie, emailowo, poprzez system helpdesk lub czat.

Umożliwiamy zastosowanie dedykowanej parametryzacji systemu z własnym planem kont i możliwością księgowania analitycznego.

Nowoczesny system

Nowoczesny system

Usługę świadczymy w oparciu o nowoczesny system ERP - Odoo z wielojęzycznym interfejsem użytkownika.

Oferujemy bezpośredni dostęp do systemu (także poprzez aplikacje mobilną).

Wszystkie dokumenty przechowujemy w systemie DMS (Document Management System) z bieżącą archiwizacją danych zapobiegającą ich utracie.

Synergia usług

Synergia usług

Oferujemy kompleksowe świadczenie usług księgowych, a także doradztwo w dziedzinie podatków oraz outsourcing usług IT.

 

Cel

Świadczenie kompleksowych usług księgowych na najwyższym poziomie i z zastosowaniem najnowszych technologii.

Cechy
Nasi pracownicy są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadają certyfikację Stowarzyszenia Księgowych do kierowania biurem rachunkowym.

W pracy stosujemy najnowsze technologie i system ERP.

Dla klienta zapewniamy:
-  dostęp do systemu z możliwością bieżącego podglądu danych,
-  dokonywanie analiz i raportowania poprzez system klasy Business Intelligence,
-  możliwość konfiguracji innych modułów ERP dla prowadzenia działalności bieżącej (jak Sprzedaż, Zarządzanie Magazynem, Produkcja, CRM),
-  dostęp do elektronicznego repozytorium dokumentów.

Co oferujemy

-  prowadzenie ksiąg rachunkowych
-  rozliczenia podatków
-  prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz rozliczeń płacowych
-  bieżące doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz raportowania

 


Outsourcing - doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe


Audyty podatkowe

Audyty podatkowe

 

Ceny transferowe


Cel

Pomagamy naszym Klientom działać w zgodzie z przepisami podatkowymi, identyfikować i rozwiązywać problemy podatkowe, minimalizować obszary ryzyka podatkowego. Razem z nimi tworzymy rozwiązania sprzyjające ich bezpieczeństwu podatkowemu i efektywności prowadzonej działalności.

Cechy

Świadcząc obsługę podatkową dążymy do zapewnienia kompleksowości i terminowości tej obsługi, dostosowania jej do potrzeb, indywidualnej sytuacji i specyfiki działalności naszych Klientów.
Nasza wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego gwarantuje:
-  profesjonalizm i rzetelność świadczonej obsługi podatkowej,
-  zindywidualizowane podejście do zgłaszanych zapytań i kwestii.

Co oferujemy

-  bieżące doradztwo podatkowe, w tym przygotowywanie pisemnych opinii w zakresie aspektów podatkowych bieżących lub planowanych transakcji gospodarczych
-  wewnętrzne audyty podatkowe mające na celu identyfikację obszarów ryzyka podatkowego, nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, określenie sposobu eliminacji tych nieprawidłowości i ryzyk, identyfikację i rekomendację dozwolonych możliwości optymalizacyjnych
-  doradztwo i pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji cen transferowych
-  przygotowywanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych
-  weryfikowanie i opiniowanie projektów umów w zakresie wiążących się z nimi konsekwencji podatkowych, ryzyk oraz oczekiwanych korzyści
-  usługi typu due diligence, mające na celu zbadanie kondycji podatkowej podmiotów gospodarczych, w tym identyfikację ryzyk i zaległości podatkowych, określenie ich skali
-  pomoc i reprezentację w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz spraw podatkowych prowadzonych przed sądami administracyjnymi